ร่วมเคารพศพสมาชิกนายสหเทพ ใจมนต์
Posted: PR. Date: 2018-03-19 19:58:18
IP: 118.173.253.139
 
 
 
 
 

วันจันทร์ที่ 19 มีนาคม 2561

ประธานและกรรมการสหกรณ์ฯ นำพวงหรีดร่วมเคารพศพสมาชิก

นายสหเทพ ใจมนต์ พร้อมมอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์ศพตามอายุสมาชิก

จำนวน 15,000.-บาท เพื่อช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในงานบำเพ็ญกุศลศพ

ณ วัดนพคุณ อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

ทางสหกรณ์ฯ ขอแสดงความเสียใจแก่ครอบครัวผู้สูญเสียไว้ ณ ที่นี้ด้วย