ร่วมเคารพศพคุณแม่บังอร เพชรศรี(มารดาสมาชิก)
Posted: PR. Date: 2018-03-13 20:25:41
IP: 1.20.224.159
 
 
 
 
 

ในวันอังคารที่ 13 มีนาคม 2561

กรรมการสหกรณ์ฯ นำพวงหรีดร่วมเคารพศพ

คุณแม่บังอร เพชรศรี อายุ ๘๑ ปี

พร้อมนำเงินสวัสดิการสงเคราะห์ศพมารดาของสมาชิก

มอบแก่สมาชิก จำนวน ๓,๐๐๐.-บาท

ณ อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

ทางสหกรณ์ฯ ขอแสดงความเสียใจแก่ครอบครัวผู้สูญเสียไว้ ณ ที่นี้ด้วย