ร่วมเคารพศพคุณแม่เยื้อง เย็นสนิท(มารดารสมาชิก)
Posted: PR. Date: 2018-03-12 21:17:01
IP: 118.173.245.64
 
 
 
 
 

ในวันจันทร์ที่ 12 มีนาคม 2561
กรรมการสหกรณ์ฯ นำพวงหรีดร่วมเคารพศพ
คุณแม่เยื้อง เย็นสนิท(มารดาของสมาชิก)
พร้อมมอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์ศพมารดาสมาชิก
จำนวน 3,000.-บาท เพื่อช่วยเหลือในงานบำเพ็ญกุศลศพ
ณ อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช
ทางสหกรณ์ฯ ขอแสดงความเสียใจไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย