ร่วมเคารพศพมารดาสมาชิก(คุณแม่จุเตี้ยน ชายชาญ อายุ 78 ปี)
Posted: PR. Date: 2018-03-12 14:58:28
IP: 180.183.218.184
 
 
 
 
 

ในวันจันทร์ที่ 12 มีนาคม 2561
ประธาน กรรมการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ
นำพวงหรีดร่วมเคารพศพมารดาสมาชิก 
คุณแม่จุเตี้ยน ชายชาญ อายุ 78 ปี
พร้อมมอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์ศพมารดาสมาชิก
จำนวน 3,000.-บาท เพื่อช่วยเหลือในงานบำเพ็ญกุศลศพ
ณ วัดกรวยเทพ อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช
ทางสหกรณ์ฯ ขอแสดงความเสียใจแก่ครอบครัวผู้สูญเสียไว้ ณ ที่นี้ด้วย