ร่วมเคารพศพบิดาสมาชิก(นางภัทราวดี ศรีสะอาด)
Posted: PR. Date: 2018-03-12 14:11:49
IP: 180.183.218.184
 
 
 
 
 

ในวันที่ 12 มีนาคม 2561 

ประธาน กรรมการสหกรณ์ฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ นำพวงหรีด

ร่วมเคารพศพบิดาของสมาชิก(นางภัทราวดี ศรีสะอาด)

มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์ศพบิดาสมาชิก

จำนวน 3,000.-บาท ให้ไว้แก่สมาชิกเพื่อช่วยเหลือในงานบำเพ็ญกุศลศพ

ณ วัดศาลามีชัย อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

ทางสหกรณ์ฯ ขอแสดงความเสียใจแก่ครอบครัวผู้สูญเสียไว้ ณ ที่นี้ด้วย