ร่วมเคารพศพสมาชิก
Posted: PR. Date: 2018-03-12 13:44:12
IP: 180.183.218.184
 
 
 
 
 

 

วันจันทร์ที่ 12 มีนาคม 2561

กรรมการสหกรณ์ฯ นำพวงหรีดร่วมเคารพศพสมาชิก
คุณแม่ปานใจ โชติสุด พร้อมมอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์ศพสมาชิก

จำนวน 30,000 บาท

แก่ทายาทเพื่อช่วยเหลือในงานบำเพ็ญกุศลศพ 
ณ วัดบุญนารอบ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
ทางสหกรณ์ฯ ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้สูญเสียไว้ ณ ที่นี้ด้วย