ร่วมเคารพศพมารดาสมาชิก(วัดศิลาราย)
Posted: PR. Date: 2018-03-08 16:40:08
IP: 180.183.218.184
 
 
 
 
 

ในวันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม 2561
ประธานสหกรณ์ฯ นำพวงหรีดร่วมเคารพศพมารดาสมาชิก
พร้อมมอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์ศพมารดา
ของนางรัตนา นุ่นรักษา(สมาชิก) จำนวน 3,000 บาท
ณ วัดศิลาราย อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
ทางสหกรณ์ฯ ขอแสดงความเสียใจแก่ครอบครัวผู้สูญเสียไว้ ณ ที่นี้ด้วย