ร่วมเคารพศพสมาชิก
Posted: PR. Date: 2018-03-06 14:32:01
IP: 14.207.156.215
 
 
 
 
 

วันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561
กรรมการสหกรณ์ฯ นำพวงหรีดร่วมเคารพศพ
นางประภาพร ทองเผือก พร้อมนำเงินสวัสดิการสงเคราะห์ศพสมาชิกมอบให้แก่ทายาทสมาชิก จำนวน 30,000.-บาท
เพื่อใช้ในงานบำเพ็ญกุศลศพ ณ วัดใหญ่ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 
ทางสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครศรีธรรมราช จำกัด ขอแสดงความเสียใจแก่ครอบครัวผู้สูญเสียไว้ ณ ที่นี้ด้วย