ร่วมเคารพศพมารดาสมาชิก(นางสุพร วิรัตน์)
Posted: PR. Date: 2018-03-05 13:25:08
IP: 14.207.159.250
 
 
 
 
 

 

ในวันจันทร์ที่ 5 มีนาคม 2561


กรรมการสหกรณ์ฯ นำพวงหรีดร่วมเคารพศพมารดาของสมาชิก(นางสุพร วิรัตน์)

พร้อมด้วยนำเงินสงเคราะห์ศพมารดาสมาชิก จำนวน 3,000 .-บาท

มอบแก่สมาชิกเพื่อใช้ในงานบำเพ็ญกุศลศพ 

ณ อำเภอฉวาง จ.นครศรีธรรมราช

ทางสหกรณ์ฯ ขอแสดงความเสียใจแก่ครอบครัวผู้สูญเสียไว้ ณ ที่นี้ด้วย