สหกรณ์ฯ พบปะสมาชิกชมรมบำเหน็จบำนาญฉวาง
Posted: PR. Date: 2017-12-14 15:37:23
IP: 14.207.156.182
 
 
 
 
 

heartสหกรณ์ฯ พบปะสมาชิกชมรมบำเหน็จบำนาญฉวาง 

ในวันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2560

ณ ศาลาพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์ อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช

ขอขอบคุณประธานกรรมการชมรมบำเหน็จบำนาญฉวาง นายประดิษฐ์ หนูทอง heart