ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งปี 2560 (9 ธันวาคม)
Posted: PR. Date: 2017-12-06 11:29:05
IP: 14.207.155.168
 
 
 
 
 

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งปี 2560 (9 ธันวาคม) มีขั้นตอน ดังนี้

1. คลิกดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติม

2. การค้นหาให้กด> Ctrl F ใส่เลขสมาชิกของท่าน

3. กดค้นหา> Enter

 

เขตเลือกตั้งที่ 1 สถานที่เลือกตั้งที่ 1 > ณ วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช อ.เมือง

เขตเลือกตั้งที่ 1 สถานที่เลือกตั้งที่ 2 > ณ ร.ร.เตรียมอุดมศึกษา อ.พระพรหม

เขตเลือกตั้งที่ 2 สถานที่เลือกตั้งที่ 1 > ณ ร.ร.ทุ่งสง อ.ทุ่งสง

เขตเลือกตั้งที่ 2 สถานที่เลือกตั้งที่ 2 > ณ ร.ร.ฉวาง อ.ฉวาง

เขตเลือกตั้งที่ 3 สถานที่เลือกตั้งที่ 1 > ณ ร.ร.เชียรใหญ่ อ.เชียรใหญ่

เขตเลือกตั้งที่ 3 สถานที่เลือกตั้งที่ 2 > ณ ร.ร.มัธยมศึกษาจุฬาภรณ์ อ.จุฬาภรณ์

เขตเลือกตั้งที่ 4 สถานที่เลือกตั้งที่ 1 > ณ ร.ร.ท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา อ.ท่าศาลา

เขตเลือกตั้งที่ 4 สถานที่เลือกตั้งที่ 2 > ณ ร.ร.สิชลคุณาธารวิทยา อ.สิชล

 

 

 

 

 Ŵ  ดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติม