การรับอดีตสมาชิกกลับเข้าเป็นสมาชิกใหม่ พ.ศ.2560
Posted: PR. Date: 2017-05-09 15:20:19
IP: 180.183.216.121
 

โครงการดี๊ ดี สำหรับอดีตสมาชิกสหกรณ์ ด้วยโครงการ "รับอดีตสมาชิกกลับเข้าเป็ฯสมาชิกใหม่ กรณีพิเศษ โดยเปิดรับสมาครระหว่างวันที่ 9 มิถุนายน 2560 จนถึงวันที่ 5 กันยายน 2560 รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊กเลยค๊าŴ  ดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติม