สสอค.เปิดรับสมัครสมาชิก ประจำปี 2565 อายุระหว่าง 20-55 ปี #ตั้งแต่วันที่ 1- 30 ธันวาคม 2565
Posted: wasin Date: 2022-09-23 15:18:04
IP: 180.183.217.30
 

สสอค.เปิดรับสมัครสมาชิก ประจำปี 2565 อายุระหว่าง  20-55 ปี         

#ตั้งแต่วันที่ 1- 30 ธันวาคม 2565

ค่าสมัคร ค่าบำรุง และเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า จ่ายเพียง 4,880 บาท 

เท่ากันทุกคน