พบปะสมาชิกใหม่
Posted: pr. Date: 2022-08-22 15:27:16
IP: 180.183.220.127
 
 
 
 
 

                วันพุธที่ 17 สิงหาคม 2565 นายไมตรี ประทุมมาศ รองประธานกรรมการ พบปะสมาชิกในการจัดอบรมครูบรรจุใหม่ ประชาสัมพันธ์ข่าวสารความเคลื่อนไหว เชิญชวนครูบรรจุใหม่สมัครสมาชิก แจ้งสวัสดิการต่างๆ รวมถึงผลิตภัณฑ์การเงินของสมาชิกสหกรณ์ให้ทราบ ณ โรงเรียนวัดลำนาว อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช ทางสหกรณ์ฯ ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้การต้อนรับด้วยความยินดียิ่งและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ให้บริการท่านอีกในโอกาสต่อไป