พบปะสมาชิก ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 6
Posted: pr. Date: 2022-08-16 16:17:18
IP: 14.207.153.133
 
 
 
 
 

                                           วันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2565 นายเจิดศักดิ์ ภูชงค์ ประธานกรรมการ เป็นตัวแทนสหกรณ์ฯ พบปะสมาชิกในการประชุมและพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารความเคลื่อนไหวต่างๆ ให้สมาชิกทราบ  ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 6 อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช