พบปะสมาชิกโรงเรียนวีรศิลปิน อำเภอร่อนพิบูลย์
Posted: pr. Date: 2022-07-26 14:49:14
IP: 14.207.155.107
 
 
 
 
 

วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2565 นายภาวินทร์ ณ พัทลุง กรรมการ และนายพงษ์ศักดิ์ สุวรรณอ่อน กรรมการ เป็นตัวแทนสหกรณ์ฯ พบปะสมาชิกในการประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในระบบประเภทสามัญศึกษา มอบเงินสนับสนุน 3,000 บาท ณ โรงเรียนวีรศิลปิน อำเภอร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช ทางสหกรณ์ฯ ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้การต้อนรับด้วยความยินดียิ่งและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ให้บริการท่านในโอกาสต่อไปค่ะ