ต้อนรับคณะดูงาน 19 พฤษภาคม 65
Posted: pr. Date: 2022-05-20 11:09:26
IP: 180.183.218.79
 
 
 
 
 

วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครศรีฯ จำกัด ร่วมให้การต้อนรับ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จำกัด สหกรณ์ออมทรัพย์ คณะแพทยศาสตร์ มธ. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส นำโดยนายเจิดศักดิ์ ภูชงค์ ประธานกรรมการ มีการคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ ณ สำนักงานสหกรณ์ฯ ทางสหกรณ์ขอขอบคุณคณะดูงานทุกสหกรณ์ไว้ ณ ที่นี้ด้วย