ประชุมคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 2
Posted: pr. Date: 2022-03-11 14:46:17
IP: 14.207.152.32
 
 
 
 
 

              วันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2565 สหกรณ์ฯ ประชุมคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 63 ในการประชุมครั้งที่ 2 เพื่อพิจาราณาเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับสมาชิก เช่น การรับสมาชิกใหม่ โอน - ย้าย การงดส่งค่าหุ้น รวมถึงพิจารณาระเบียบต่างๆ ก่อนที่จะนำมาถือใช้  และพิจารณาการจัดทำสื่อต่างๆ  เกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ์ เพื่อให้สมาชิกได้รับข่าวสารที่เป็นประโยชน์มากที่สุด