ขั้นตอนการกู้เงินฉุกเฉิน(ทุกประเภท) ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2565 เป็นต้นไป
Posted: pr. Date: 2021-12-31 16:24:39
IP: 14.207.152.45
 

เงินกู้โควิด ระลอกที่ 4 วงเงินกู้ 2 แสน ดอกเบี้ย 5%

เริ่มตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม ถึงสิ้นปี 2565

เพื่อความสะดวกรวดเร็วของสมาชิกเอง

กรุณาเตรียมหลักฐานมาให้ครบถ้วนโดยเฉพาะ สลิปเงินเดือนล่าสุดค่ะ

 

             ด้วยตามที่สหกรณ์ได้กำหนดถือใช้ระเบียบว่าด้วยการเยียวยาสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติโรคระบาดไวรัสโควิด-19 (ระลอกที่ 4) โดยเปิดให้สมาชิกเข้าใช้บริการได้ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2565 เป็นต้นไปนั้น ประกอบกับสถานการณ์โรคระบาด Covid-19 ที่ยังแพร่กระจายเป็นจำนวนมาก เพื่อความปลอดภัยของสมาชิก และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ และเป็นการเว้นระยะห่าง จึงมีความจำเป็นต้องจำกัดจำนวนผู้เข้าใช้บริการที่ประสงค์จะกู้เงินฉุกเฉินทุกประเภท ตั้งแต่วันที่  4  มกราคม 2565  เป็นต้นไป  วันละไม่เกิน  100 คิว  โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติ ดังนี้


1.    สมาชิกลงทะเบียนจองคิวเข้าใช้บริการ ผ่านทางเว็บไซต์สหกรณ์ฯ
2.    เข้ารับบริการในวันที่ท่านลงทะเบียนจองคิวไว้ (แนะนำเข้ารับบริการได้ตั้งแต่เวลา       08.00 – 14.00  น.)


สมาชิกต้องเตรียมเอกสารประกอบการกู้เงินฉุกเฉิน ดังนี้
1.    บัตรประจำตัว พร้อมถ่ายสำเนาบัตรฯ
2.    สลิปเงินเดือนเดือนล่าสุดของผู้กู้

***ไม่รับคำขอกู้ฯ ที่ส่งมาทางไปรษณีย์ เนื่องจากเอกสารอาจสูญหายได้***
***การลงทะเบียน สำหรับ 1 คน 1 คิว ต่อ 1 รายการ***
***กรุณาเตรียมเอกสารประกอบการกู้เงินมาให้ครบถ้วนด้วยตนเอง***

ลงทะเบียน วันที่ 2 ก.พ. 65 : https://forms.gle/cp6dy8iaHa5L27p69

ลงทะเบียน วันที่ 3 ก.พ. 65 : https://forms.gle/PJxTm8HeZyZzxz7R9

ลงทะเบียน วันที่ 4 ก.พ. 65 : https://forms.gle/dkJv945Y6kqDvgzKA

ลงทะเบียน วันที่ 7 ก.พ. 65 : https://forms.gle/n2NiPtrmd4MKCacg8

ลงทะเบียน วันที่ 8 ก.พ. 65 : https://forms.gle/AGrPFCLi5kTLYscJ6

ลงทะเบียน วันที่ 9 ก.พ. 65 : https://forms.gle/jDtALtigVgDGoPWs7

ลงทะเบียน วันที่ 10 ก.พ. 65 : https://forms.gle/KLJncuqFBiJrf2hM7

ลงทะเบียน วันที่ 11 ก.พ. 65 : https://forms.gle/gaKoRCHEbBHsgutz5

ลงทะเบียน วันที่ 14 ก.พ. 65 : https://forms.gle/7HEms4YxEtRjWfM98

ลงทะเบียน วันที่ 15 ก.พ. 65 : https://forms.gle/pxxLX7ACnrF3RVCx7

ลงทะเบียน วันที่ 17 ก.พ. 65 : https://forms.gle/zpLurabsuRDwftcu9

ลงทะเบียน วันที่ 18 ก.พ. 65 : https://forms.gle/DLKaMPYSV91W67Lr7

ลงทะเบียน วันที่ 21 ก.พ. 65 : https://forms.gle/FwwetxxtszH2MUhf7

ลงทะเบียน วันที่ 22 ก.พ. 65 : https://forms.gle/5C1mhsFyu1vffD1Z8

ลงทะเบียน วันที่ 23 ก.พ. 65 : https://forms.gle/RipsPDLane84EfsU8

ลงทะเบียน วันที่ 24 ก.พ. 65 : https://forms.gle/ygs9SgKhnDSkmDDY7

ลงทะเบียน วันที่ 25 ก.พ. 65 : https://forms.gle/HfnTmqB4TYSxNfjd6

ลงทะเบียน วันที่ 28 ก.พ. 65 : https://forms.gle/44ZYwxXLqrjR7epUA