พบปะสมาชิกชมรมบำเหน็จบำนาญอำเภอบางขัน
Posted: pr. Date: 2021-12-28 09:27:51
IP: 14.207.152.45
 
 
 
 
 

              วันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม 2564 นายสุรินทร์ ขวัญทอง กรรมการ และนายถาวร ปลอดชูแก้ว กรรมการ ออกพบปะสมาชิกชมรมข้าราชการบำเหน็จบำนาญอำเภอบางขัน เพื่อแจ้งข่าวสารประชาสัมพันธ์สหกรณ์ฯ ในเรื่องต่างๆ อาทิเช่น ผลิตภัณฑ์เงินฝาก-เงินกู้ ช่องทางติดต่อสื่อสาร วิธีดูข้อมูลส่วนตัวออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ ฯลฯ ทางสหกรณ์ฯ ขอขอบพระคุณคณะเจ้าภาพและสมาชิกทุกท่านที่ให้การต้อนรับอย่างดียิ่ง