ประชาสัมพันธ์ถึงสมาชิกที่ได้รับสิทธิให้เลือกตั้งเล่วงหน้าทุกสังกัด(ที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้)
Posted: PR. Date: 2021-11-24 09:48:38
IP: 14.207.153.102
 

ประชาสัมพันธ์ถึงสมาชิกที่ได้รับสิทธิให้เลือกตั้งล่วงหน้าทุกสังกัด(ที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้)

ให้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง หน่วยช่องทางพิเศษ ณ สำนักงานสหกรณ์ค่ะ