พบปะสมาชิกศึกษาธิการจังหวัด
Posted: PR. Date: 2021-11-05 11:24:08
IP: 180.183.223.127
 
 
 
 
 

               วันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2564 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครศรีฯ จำกัด ร่วมอบรมออนไลน์เพื่อสร้างรู้ความเข้าใจกับครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดนครศรีธรรมราช นำโดยนายเจิดศักดิ์ ภูชงค์ ประธานกรรมการ พบปะสมาชิกแจ้งข่าวสารความเคลื่อนไหวต่างๆ ให้สมาชิกรับทราบ เช่น

วันเลือกตั้ง วันเสาร์ที่ 11 ธันวาคม 2564 ณ เขตเลือกตั้งที่สหกรณ์กำหนด 

วันเลือกตั้งล่วงหน้า วันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2564 แจ้งความประสงค์เลือกล่วงหน้าได้ถึงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 รายละเอียด  http://www.nts-coop.com/show.php?No=1415 

ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด อำเภอเมือง นครศรีธรรมราช