ลงทะเบียนจองคิวสำหรับกู้เงินสามัญทุกประเภท และคำขอเปลี่ยนผู้ค้ำประกัน
Posted: pr. Date: 2021-10-29 19:27:51
IP: 180.183.216.96
 

        ด้วยสถานการณ์วิกฤตโรคระบาด Covid-19 ที่แพร่กระจายเป็นจำนวนมากเพื่อความปลอดภัยของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครนครศรีธรรมราช จำกัด และเป็นการเว้นระยะห่าง โดยการจำกัดจำนวนผู้เข้าใช้บริการ

 

               สหกรณ์ฯ จึงได้จัดให้มีการลงทะเบียนจองคิวล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของสหกรณ์ สำหรับสมาชิกที่ประสงค์จะยื่นคำขอกู้เงินสามัญทุกประเภท และคำขอเปลี่ยนผู้ค้ำประกัน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป

 

ขั้นตอนการยื่นคำขอกู้สามัญและสามัญเงินด่วน

 

ขั้นตอนการยื่นคำขอเปลี่ยนผู้ค้ำประกัน

 

ขั้นตอนการลงทะเบียน

1. คลิก link ลงทะเบียนในวันที่ประสงค์ยื่นคำขอฯ

2. กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน

3. มายื่นคำขอฯ ในวันที่ท่านลงทะเบียนได้

 

**กรณีไม่สามารถลงทะเบียนด้วยตนเองได้

ท่านสามารถโทรแจ้งให้ฝ่ายสินเชื่อลงทะเบียนฯ ให้ได้ค่ะ**

 

ลงทะเบียน วันที่ 24 ม.ค. 65 : https://forms.gle/hDx1iBjHs2fbKrdc6

ลงทะเบียน วันที่ 25 ม.ค. 65 : https://forms.gle/J96m5DqVWr13cTSL7

ลงทะเบียน วันที่ 26 ม.ค. 65 : https://forms.gle/NiKvvBX1zTKwXiMh7

ลงทะเบียน วันที่ 27 ม.ค. 65 : https://forms.gle/hr4F279jRxPPsbVg6

ลงทะเบียน วันที่ 28 ม.ค. 65 : https://forms.gle/hxxn1VTr7CFVJJ9p7

ลงทะเบียน วันที่ 31 ม.ค. 65 : https://forms.gle/vwL74KqHJH4QERPT7