ขั้นตอนลงทะเบียน เพื่อจองคิวยื่นคำขอกู้สามัญ/สามัญเงินด่วน/ค้ำร้องเปลี่ยนผู้ค้ำประกัน
Posted: PR. Date: 2021-09-29 16:42:31
IP: 180.183.219.186
 

        ด้วยสถานการณ์วิกฤตโรคระบาด Covid-19 ที่แพร่กระจายเป็นจำนวนมากเพื่อความปลอดภัยของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครนครศรีธรรมราช จำกัด และเป็นการเว้นระยะห่าง โดยการจำกัดจำนวนผู้เข้าใช้บริการ

 

               สหกรณ์ฯ จึงได้จัดให้มีการลงทะเบียนจองคิวล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของสหกรณ์ สำหรับสมาชิกที่ประสงค์จะยื่นคำขอกู้เงินสามัญทุกประเภท และคำขอเปลี่ยนผู้ค้ำประกัน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป

 

 ขั้นตอนการยื่นคำขอกู้สามัญและสามัญเงินด่วน

 

ขั้นตอนการยื่นคำขอเปลี่ยนผู้ค้ำประกัน

 

ขั้นตอนการลงทะเบียน

1. คลิก link ลงทะเบียนในวันที่ประสงค์ยื่นคำขอฯ

2. กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน

3. มายื่นคำขอฯ ในวันที่ท่านลงทะเบียนได้

 

**กรณีไม่สามารถลงทะเบียนด้วยตนเองได้

ท่านสามารถโทรแจ้งให้ฝ่ายสินเชื่อลงทะเบียนฯ ให้ได้ค่ะ**

ลงทะเบียน วันที่ 8 ต.ค. 64 : https://forms.gle/4dUUZXGwG3aoroB69

ลงทะเบียน วันที่ 11 ต.ค. 64 : https://forms.gle/1FHgCFKjAkbj2wXX8

ลงทะเบียน วันที่ 12 ต.ค. 64 : https://forms.gle/CQCL1BRAcBUdarp86

ลงทะเบียน วันที่ 14 ต.ค. 64 : https://forms.gle/7cVQZ1kTeSSdwr6i6

ลงทะเบียน วันที่ 15 ต.ค. 64 : https://forms.gle/uUqrC95qufESmDmN7

ลงทะเบียน วันที่ 18 ต.ค. 64 : https://forms.gle/1YJE3fqoaEXoi5JC8

ลงทะเบียน วันที่ 19 ต.ค. 64 : https://forms.gle/EHRDHyWWKxwXymei6

ลงทะเบียน วันที่ 20 ต.ค. 64 : https://forms.gle/6SvDzDLGCtSqSyWd9

ลงทะเบียน วันที่ 21 ต.ค. 64 : https://forms.gle/etN62fwMsvfgrc5i6

ลงทะเบียน วันที่ 25 ต.ค. 64 : https://forms.gle/LAuJo7vyzBtUQyoG6

ลงทะเบียน วันที่ 26 ต.ค. 64 : https://forms.gle/CQZdvtGhKTwyTxAu7

ลงทะเบียน วันที่ 27 ต.ค. 64 : https://forms.gle/5uCKipvk4GY43qfT9

ลงทะเบียน วันที่ 28 ต.ค. 64 : https://forms.gle/A4X3A3ddYhohvaev9

ลงทะเบียน วันที่ 29 ต.ค. 64 : https://forms.gle/oeC5k4WvGmJD3fqN9

 

***ไม่รับคำขอกู้ฯ ที่ส่งมาทางไปรษณีย์ เนื่องจากเอกสารอาจสูญหายได้***