การเลือกตั้งประจำปี 2564
Posted: PR. Date: 2021-09-14 15:13:31
IP: 14.207.153.93
 

ปฏิทินกำหนดการสรรหากรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ และผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ฯ

และการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกสหกรณ์

วันเดือนปี กิจกรรม
18-22 ตุลาคม 2564 รับสมัครผู้แทนสมาชิก
27-31 ตุลาคม 2564 ตรวจสอบคุณสมบัติผู้แทนสมาชิก
25-29 ตุลาคม 2564 รับสมัครกรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ
31 ตุลาคม 2564 ตรวจสอบคุณสมบัติกรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ
1 พฤศจิกายน 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหา

- กรรมการดำเนินการ

-ผู้ตรวจสอบกิจการ

2 พฤศจิกายน 2564

ประกาศรายชื่อผู้แทนสมาชิก

6-24 พฤศจิกายน 2564

สมาชิกยื่นขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า/ย้ายหน่วยเลือกตั้ง

27 พฤศจิกายน 2564

เลือกตั้งล่วงหน้า

28 พ.ย. - 7 ธ.ค. 64

จัดทำรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

11 ธันวาคม 2564 

ดำเนินการเลือกตั้ง

13 ธันวาคม 

ประกาศผลการเลือกตั้ง