แสดงความยินดีกับศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
Posted: PR. Date: 2021-09-14 13:35:44
IP: 14.207.153.93
 
 
 
 
 

วันอังคารที่ 14 กันยายน 2564 นายเจิดศักดิ์ ภูชงค์ ประธานกรรมการ นายไพศาล วิภูษณะภัทร์ รองประธานกรรมการ นายจำเริญ พรหมมาศ กรรมการ และนายสมนึก จันทร์แก้ว ผู้จัดการ ร่วมแสดงความยินดีต้อนรับนายสันติภัทร โคจีจุล ศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช