สมาชิกบำนาญรอรับใบเสร็จที่บ้านได้เลยนะคะ
Posted: PR. Date: 2021-09-13 12:37:36
IP: 14.207.153.93
 

             ขณะนี้สหกรณ์จัดส่งใบเสร็จประจำเดือนพฤษภาคม - สิงหาคม

ให้สมาชิกบำนาญเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

รอรับตามที่อยู่ที่แจ้งสหกรณ์ได้เลยนะคะบำนาญทุกคนนน