สอ.นศ. ส่งกำลังใจให้รพ.ชะอวด
Posted: PR. Date: 2021-08-31 14:20:53
IP: 180.183.216.54
 
 
 
 
 

วันอังคารที่ 31 สิงหาคม 2564 นายวิจิตร ศรีสว่าง กรรมการ นายไมตรี ประทุมมาศ กรรมการ และนายพงษ์ศักดิ์ สุวรรณอ่อน กรรมการ เป็นตัวแทนสหกรณ์ฯ มอบเงิน 5,000 บาท เพื่อสนับสนุนอาหารกลางวันเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงานของคณะแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ ณ โรงพยาบาลชะอวด นครศรีธรรมราช