สำนักงานสหกรณ์จังหวัดร่วมกับขบวนการสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช
Posted: PR. Date: 2021-08-27 10:17:23
IP: 180.183.216.54
 
 
 
 
 

      เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2564 นายเจิดศักดิ์ ภูชงค์ ประธานกรรมการ

เป็นตัวแทนสหกรณ์ฯ ร่วมบริจาคข้าวสาร/อาหารแห้ง

ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ Covid-19

ณ ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช