ประชาสัมพันธ์ เรื่อง โครงการหนึ่งคนหนึ่งบัญชี สิ้นสุดโครงการ
Posted: PR. Date: 2021-07-02 17:44:37
IP: 180.183.218.39
 
ตามที่ทางสหกรณ์ฯ ได้ประชาสัมพันธ์ เรื่อง โครงการหนึ่งคนหนึ่งบัญชี สิ้นสุดโครงการ และให้สมาชิกสามารถมาดำเนินการปิดบัญชีนั้นสำหรับสมาชิกที่ยังไม่ปิดบัญชี สหกรณ์ฯ ยังคงจ่ายดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 2.00 ต่อไป
 
ช่วงนี้มีสมาชิกมาขอปิดบัญชีโครงการ และเปิดบัญชีใหม่ จำนวนมาก สหกรณ์ฯ จึงต้องจำกัดคิวให้ท่านมาใช้บริการดังกล่าววันละ 100 คน เพื่อปฏิบัติตามมาตรการการควบคุมโรคติดต่อ จึงแจ้งมาเพื่อขอความร่วมมือ และขอบพระคุณ มา ณ โอกาสนี้
 
คิวประจำวันจันทร์ ที่ 5 กรกฎาคม 2564 ขณะนี้ยอดจองแล้ว 80 คน ยังว่างอีก 20 คน สำหรับสมาชิกที่มาแล้วคิวเต็มสามารถจองคิวเพื่อใช้บริการในวันถัดไปค่ะ