สหกรณ์ช่วยเหลือนักเรียนประสบอัคคีภัย
Posted: pr Date: 2021-06-01 18:56:25
IP: 180.183.223.123
 
 
 
 
 

             วันอังคารที่ 1 มิถุนายน 2564 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครศรีธรรมราช จำกัด นำโดยนายเจิดศักดิ์ ภูชงค์ ประธานกรรมการ มอบเงิน 10,000 บาทให้กับ ด.ญ.เมษา จำนงจิต ร.ร วัดใหม่ อ.ทุ่งใหญ่ ประสบอัคคีภัย เมื่อวันที่ 13 เม.ย. 2564 ทำให้ยายผู้อุปการะเสียชีวิต/บ้านเรือนเสียหายหมด โดยมี ผอ.สุดารัตน์ สารักษ์ ร.ร.วัดใหม่ เป็นผู้ประสานงาน