พบปะสมาชิกสมาคมรองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา
Posted: pr. Date: 2021-03-25 16:00:02
IP: 180.183.218.97
 
 
 
 
 

            วันพุธที่ 24 มีนาคม 2564 นายไพศาล วิภูษณะภัทร์ รองประธานกรรมการ และนายธีระพันธ์ ฑียาพงศ์ กรรมการ เป็นตัวแทนสหกรณ์ออกพบปะสมาชิกสมาคมรองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวันครศรีธรรมราช โครงการอบรมสัมมนารองผู้อำนวยการ เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ความเคลื่อนไหวสหกรณ์ ในเรื่องต่างๆ เช่น โค้งสุดท้าย Covid 50,000 บาท #หมดเขต15เมย64นี้ ผลิตภัณฑ์เงินฝาก-เงินกู้ สวัสดิการ ช่องทางติดต่อสื่อสาร ฯลฯ พร้อมมอบเงินสนับสนุนกิจกรรม 3,000 บาท ณ โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ทางสหกรณ์ฯ ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้การต้อนรับอย่างดียิ่ง

ชมภาพเพิ่มเติมได้ทาง facebook สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครศรีฯ จำกัด