พบปะสมาชิกศูนย์เครือข่ายที่ 2 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 6
Posted: pr. Date: 2021-03-19 14:19:24
IP: 180.183.218.97
 
 
 
 
 

                วันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม 2564 นายสุรินทร์ ขวัญทอง กรรมการ และนายถาวร ปลอดชูแก้ว กรรมการ เป็นตัวแทนสหกรณ์เข้าร่วมโครงการอบรมโครงการพัฒนาครูด้านการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียน ของศูนย์เครือข่ายการศึกษาที่ 2 จตุรภูมิทุ่งสง เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารความเคลื่อนไหวสหกรณ์ มอบเงินสนับสนุนกิจกรรม 3,000 บาท ณ หอประชุมราชประชานุเคราะห์ 6 ทางสหกรณ์ฯ ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ให้การต้อนรับอย่างดียิ่ง
 
เอกสารประกอบการประชาสัมพันธ์ https://online.anyflip.com/ytmes/nngn/mobile/index.html...
 
ชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติมได้ทาง facebook: สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครศรีฯ จำกัด