พบปะสมาชิกบำนาญและอาวุโส ณ โรงเรียนปทุมานุกูล
Posted: pr. Date: 2021-03-13 12:06:32
IP: 180.183.219.194
 
 
 
 
 

                วันเสาร์ที่ 13 มีนาคม 2564 นายเจิดศักดิ์ ภูชงค์ ประธานกรรมการ และนายพิชัย สมเชื้อ กรรมการ ออกพบปะสมาชิกชมรมข้าราชการบำนาญและอาวุโส อำเภอท่าศาลา เพื่อแจ้งข่าวสารความเคลื่อนไหวสหกรณ์ สวัสดิการ ช่องทางติดต่อสหกรณ์ ผลิตภัณฑ์การเงินต่างๆ มาตราการช่วยเหลือสมาชิกช่วง covid พร้อมมอบเงินสนับสนุนกิจกรรม 3,000 บาท ณ ห้องประชุมจินดา ชอบธรรม โรงเรียนปทุมานุกูล ทางสหกรณ์ฯ ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ให้การต้อนรับอย่างดียิ่ง