ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563(เสาร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564 )
Posted: pr. Date: 2021-02-15 17:10:34
IP: 180.183.218.12
 
 
 
 
 

บรรยากาศประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 วันเสาร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564 ณ โรงแรมทวินโลตัส นครศรีธรรมราช

ติดตามถ่ายทอดสดและภาพย้อนหลังการประชุมใหญ่ได้ทาง fb: สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครศรีฯ จำกัด นะคะ