อัตราปันผล-เฉลี่ยคืน ประจำปี 2563
Posted: pr. Date: 2021-01-14 14:57:14
IP: 180.183.221.44
 

ปันผล 5.25%

เฉลี่ยคืน 9.15%