ใหม่ ฉุกเฉิน Covid รอบ 2 เริ่ม 16 พ.ย.63 นี้
Posted: PR. Date: 2020-11-08 16:03:39
IP: 180.183.218.37
 

ใหม่ ฉุกเฉิน Covid ดอกเบี้ย 4.75%

ตั้งแต่วันที่ 16 พ.ย.63 - 15 เม.ย.64 

 เวลา 08.30 - 15.00 น.

สมาชิกที่สนใจกรุณาเตรียมหลักฐานตามนี้

               1.สลิปเงินเดือนล่าสุด

               2.บัตรประจำตัวที่ยังไม่หมดอายุ

               3.สำเนาบัตรประจำตัวพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

กดคิวหมายเลข 6 รอรับบริการตามลำดับคิวนะคะ

(เพื่อความสะดวกรวดเร็วของสมาชิกเอง กรุณาเตรียมหลักฐานมาให้ครบด้วยนะคะ)