ประชาสัมพันธ์ถึงสมาชิกที่ยื่นคำขอกู้สามัญ(เร่งด่วน)
Posted: PR. Date: 2020-10-24 17:32:14
IP: 180.183.220.88
 

 

 

 

 

ท่านที่มีเลขทะเบียนในตารางข้างต้น สามารถติดต่อรับสัญญาเงินกู้ได้โดย

กดคิวปุ่มที่ 9 รอรับบริการช่องหมายเลข 13

สมาชิกท่านใดที่ไม่มีเลขทะเบียนในตารางข้างต้น สามารถติดต่อสอบถามได้ ณ ฝ่ายสินเชื่อ หรือโทร. 075-356284 กด 6 ค่ะŴ  ดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติม