ประชาสัมพันธ์ถึงสมาชิกที่เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563 และอายุสมาชิก 10 ปี ขึ้นไป
Posted: PR. Date: 2020-09-15 16:26:13
IP: 180.183.216.95
 

ประชาสัมพันธ์ถึงสมาชิกที่เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563 และอายุสมาชิก 10 ปี ขึ้นไป ที่ยังไม่ได้แจ้งตอบรับการเข้าร่วมพิธีกองทุนบำเหน็จสมาชิก ประจำปี 2563 ให้กรอกแบบฟอร์มแล้วส่งมายังไลน์ สอ.นศ. หรือ ทางข้อความ fb นี้ด้วยนะคะ เพื่อสิทธิประโยชน์ของสมาชิกเองค่ะ

 

 Ŵ  ดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติม