วันพิจารณาคำขอกู้รอบถัดไป วันที่ 10 กันยายน 2563
Posted: PR. Date: 2020-08-24 09:39:28
IP: 180.183.220.125
 

สมาชิกที่สนใจยื่นคำขอกู้สามัญเพื่อพิจารณารอบต่อไป

ให้ส่งคำขอกู้ในวันที่  24 สิงหาคม - 9 กันยายน 2563

เพื่อจะได้เข้าพิจารณาในรอบต่อไปวันที่ 10 กันยายน 2563 ค่ะ