สหกรณ์พิจารณาคำขอกู้รอบถัดไปในวันที่ 21 สิงหาคม 2563
Posted: PR. Date: 2020-08-07 15:03:40
IP: 180.183.216.125
 
 
 
 
 

สมาชิกที่สนใจยื่นคำขอกู้สามัญเพื่อพิจารณารอบต่อไป

ให้ส่งคำขอกู้ในวันที่  7 สิงหาคม - 20 สิงหาคม 2563

เพื่อจะได้เข้าพิจารณาในรอบต่อไปวันที่ 21 สิงหาคม 2563 ค่ะ