เรียนสมาชิกสหกรณ์ฯ สามารถติดต่อรับเงินปันผล(รับเงินสด) ได้ที่ฝ่ายการเงินทุกวันทำการ 09.00-15.00 น.

วันนี้: 129 คน
ทั้งหมด: 324,632 คน
 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ

 
 คำขอกู้เงินสามัญที่ได้รับอนุมติจากที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 2 วันที่ 21 มีนาคม
โดย: PR วันที่:2019-03-22 08:49:43
 ประชาสัมพันธ์ถึงท่านที่สนใจสมัครสมาชิกใหม่ คลิก!
โดย: PR. วันที่:2019-03-21 11:47:32
 กู้เงินทุนสะสมเพื่อการศึกษา
โดย: PR. วันที่:2019-03-20 16:28:59
 เงินกู้ฉุกเฉิน ATM
โดย: PR. วันที่:2019-03-19 10:21:20
 เงินกู้ฉุกเฉิน(กรณีมอบอำนาจ)
โดย: PR. วันที่:2019-03-19 10:20:00
 เงินกู้ฉุกเฉิน ไม่เกิน 200,000 บาท
โดย: PR. วันที่:2019-03-18 13:30:27
 คำขอกู้เงินสามัญที่ได้รับอนุมติจากที่ประชุมคณะกรรมการเงินกู้ ครั้งที่ 2 วันที่ 12 มีนาคม 62
โดย: PR. วันที่:2019-03-12 17:36:44
 แต่งตั้งที่ปรึกษาสหกรณ์ฯ ประจำปี 2562
โดย: PR. วันที่:2019-03-08 16:08:09
 ประกวดราคาครุภัณฑ์เครื่องใช้สำนักงาน(ชุดเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องปริ้นเตอร์)
โดย: PR. วันที่:2019-03-07 16:18:52
 รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562
โดย: PR. วันที่:2019-03-07 16:14:18
 

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

 
 ประกวดราคาครุภัณฑ์เครื่องใช้สำนักงาน(ชุดเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องปริ้นเตอร์)
โดย: PR. วันที่:2019-03-13 16:25:22
 ประกวดราคาครุภัณฑ์เครื่องใช้สำนักงาน(ตู้เก็บเอกสาร 2 บาน/ตู้เก็บเอกสาร 4 ลิ้นชัก)
โดย: PR. วันที่:2019-03-13 16:21:55
 

กระดานสนทนาล่าสุด

   
00089  หาคนผลัดกันค้ำกู้สามัญ  (0/83) อารายา ประสาน 16 มี.ค 2562
00088  หาคนผลัดกันค้ำกู้สามัญ  (0/219) รัชนีวรรณ ชอบผล 25 ก.พ. 2562
00087  ขอเสนอแนวทางการปรับโครงสร้างหนี้   (1/158) ผกามาส ปุรินทราภิบาล 25 ก.พ. 2562
00086  การกู้สามัญ  (4/365) มนตรี สายบุญมี 14 ก.พ. 2562
00085    (0/35) นรินทร์ เขตต์ถาวร 08 ก.พ. 2562
00084  ไม่ได้ส่งเงินเดือนมกราคม  (2/136) อรอนงค์ คงเกื้อ 07 ก.พ. 2562
00083  เงินปันผล เฉลี่ยคืน ปี 2561  (2/330) เสรี โกรณ 05 ก.พ. 2562
00082  เอาทุนเรือนหุ้นมาล้างหนี้ได้ไหม  (2/322) ธนกาญจน์ พิณพาทย์ 03 ก.พ. 2562
00081  ข้าราชการบำนาญ ส่งค่าหุ้นรายเดือนหรือไม่  (2/275) ปรีดา จิตตารมย์ 01 ก.พ. 2562
00080  สอบถามรหัสผ่าน  (4/178) มานิดา เริ่มฤกษ์ 31 ม.ค. 2562
00079  หาคนผลัดค้ำประกัน  (2/180) ณัฏฐ์ชยา ศิริพันธ์ 31 ม.ค. 2562
00078  ขอดูยอดหนี้ค้าชำระ  (5/345) เดือนเพ็ญ อนันต์พัฒนกุล 26 ม.ค. 2562
00077  การแจ้งยอดเงินปันผลเฉลี่ยคืน  (4/516) สมจิต สามารถ 23 ม.ค. 2562
00076  การคิดปันผลคะ  (2/300) ชลธิชา จันทพันธ์ 21 ม.ค. 2562
00075  เงินกู้เพื่อการศึกษา  (2/254) ก้องเกียรติ์ หิ้นจิ้ว 21 ม.ค. 2562
00074  หาคนผลัดกันค้ำคำขอกู้สามัญค่ะ  (1/279) วรารัตน์ ศรีรัตน์ 16 ม.ค. 2562
00073  เงินปันผล  (4/732) อนัญญา ดาบเงิน 15 ม.ค. 2562
00072  ปันผลกับเฉลี่ยคืน  (13/1e3) วิไลลักษณ์ จุลเลษ 14 ม.ค. 2562
00071  ล่าสุดกู้เท่าใดและเงินเหลือสุทธิเข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทย...  (4/975) จารุวรรณ กิ่งรัตน์ 26 ธ.ค. 2561
00070  การผิดนัดการส่งเงินงวดประจำเดือนต่อสหกรณ์  (1/322) สมบูรณ์ ขวัญมาศ 21 ธ.ค. 2561
   
 

ภาพกิจกรรมสหกรณ์

 
เลือกตั้งประเทศไทย 24 มี.ค.62 เวลา 08.00-17.00น.
ประชาสัมพันธ์ถึงผู้สนใจสมัครสมาชิกใหม่
กู้เงินทุนสะสมเพื่อการศึกษา
กู้ฉุกเฉินแบบ ATM
กู้ฉุกเฉิน(กรณีมอบอำนาจ)
เงินกู้ฉุกเฉิน
หยุดทำการวันสหกรณ์แห่งชาติ
กำหนดวันที่หักเงินบำนาญและเงินเดือน
วันจ่ายเงินเดือนข้าราชการและบำนาญ ก.พ.2562
จดหมายข่าวความเคลื่อนไหวสหกรณ์
 

เลือกเพื่อลงทะเบียนตรวจสอบข้อมูลสมาชิก
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

smiley  เงินฝากประจำ

ปลอดภาษี 24 เดือน

ดอกเบี้ย 3.75% ต่อปี

smiley ออมทรัพย์พิเศษ

ร้อยละ 3.50 ต่อปี 

laughเงินฝากหนึ่งคนหนึ่งบัญชี

ร้อยละ 3.25 ต่อปี

angelเงินฝาก ATM

ร้อยละ 2.50 ต่อปี

cool ออมทรัพย์

ร้อยละ 2.50 ต่อปี

heart

heart

heart

enlightenedเลขบัญชีสหกรณ์smiley

heartแบบสำรวจข้อมูลสมาชิก

สหกรณ์ออนไลน์yes

 

 

 
 
 
 
 
สำหรับอ่านเอกสาร PDF