ขอเสนอแนวทางการปรับโครงสร้างหนี้ Posted: ผกามาส ปุรินทราภิบาล Date:2019-02-25 01:31:20 IP:1.47.3.146 กรณีสมมติ กู้เงิน 1,500,000 บาท ต้องผ่อนชำระเดือนละ 10,900 บาท  ต่อมากู้ฉุกเฉิน 200,000 บาท  ดังนั้นต้องผ่อนชำระ เดือนละ 10,900 +2,000 +ดอกเบี้ยฉุกเฉิน  เมื่อผ่อนชำระจนเหลือกู้สามัญ 1,300,000 บาท และ ยอดเงินฉุกเฉินลดลงเหลือ 180,000 บาท การชำระรายเดือนยังคง เดือนละ 10,900 +2,000 +ดอกเบี้ยฉุกเฉิน  แต่หากปรับโครงสร้างหนี้เป็นการกู้สามัญ(โดยไม่ต้องตรวจสอบยอดเงินคงเหลือเพราะยอดการผ่อนชำระจะลดลงจากยอดเดิมที่ผ่อนชำระอยู่ถือว่าลูกหนี้มีศักยภาพในการผ่อนชำระได้)โดยนำหนี้ฉุกเฉินมารวมกับหนี้สามัญ ก็จะเป็นยอดรวมทั้งหมด 1,480,000บาท และยอดผ่อนรายเดือน น้อยกว่า 10,900 บาท จะเป็นการช่วยลดภาระการผ่อนชำระลงได้
ขอสอบถามว่ากรณีสมมติดังกล่าวสามารถกระทำได้หรือไม่  
ความคิดเห็นที่ 1 โดย :ผู้ดูแลระบบ  2019-03-20 10:07:01  IP:180.183.219.158 อาจารย์ปรึกษาฝ่ายสินเชื่อโดยตรงได้เลยนะคะ  ต้องเช็คข้อมูลด้วยนะคะ โทร 075-356284 กด 4 ฝ่ายสินเชื่อ เจ้าหน้าที่จะแนะนำให้ค่ะ
ร่วมแสดงความคิดเห็น
กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อตอบกระทู้
ทะเบียน: 

รหัสผ่าน: