ข้อมูลส่วน Posted: แววจิต เวชรังษี Date:2016-11-01 22:44:38 IP:1.0.193.198 ขอบคุณที่มีข้อมูลส่วนตัวให้เข้าไปดูได้
แต่ขอความกรุณาทำให้เป็นปัจจุบัน
เช้น ข้อมูลเงินปันผลไม่ได้ลงมา 2ปีแล้วค่ะ
       เงินก็ไม่เป็นปัจจุบัน
ความคิดเห็นที่ 1 โดย :วันชัย ยี่กิ้ม  2017-02-04 09:12:59  IP:171.6.235.100
ความคิดเห็นที่ 2 โดย :กิตติมา โอพั่ง  2017-12-02 16:49:40  IP:1.47.98.196 ถ้าจะระบุผู้รับผลประโยชน์ทำอย่างไรบ้างคะ
ความคิดเห็นที่ 3 โดย :สำรวย ญาณสูตร  2018-02-10 08:03:32  IP:182.232.108.182 ขอดูตารางเงินกู้และค่างวด ค่าหุ้นค่ะ
ความคิดเห็นที่ 4 โดย :อารีย์ พรหมรักษ์  2019-05-19 15:37:05  IP:171.6.234.151
ความคิดเห็นที่ 5 โดย :อารีย์ พรหมรักษ์  2019-05-19 15:37:56  IP:171.6.234.151
ร่วมแสดงความคิดเห็น
กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อตอบกระทู้
ทะเบียน: 

รหัสผ่าน: