เงินปันผล Posted: อนัญญา ดาบเงิน Date:2019-01-15 19:02:35 IP:49.230.245.152 อยากทราบว่าเงินปันผลคิดจากส่วนไหน คิดอย่างไร จะำด้ตรวจสอบความถูกต้องของตนเอง
ความคิดเห็นที่ 1 โดย :สุพร ทองอ่อน  2019-01-15 19:10:50  IP:182.232.36.1
ความคิดเห็นที่ 2 โดย :พุมเรียง สุขาบูรณ์  2019-01-16 10:01:06  IP:1.46.72.216
ความคิดเห็นที่ 3 โดย :กัณหา จินตาคม  2019-01-16 16:35:13  IP:27.145.134.166
ความคิดเห็นที่ 4 โดย :ยงยุทธ ซึ้งสุนทร  2019-01-17 10:18:12  IP:1.47.72.69 เงินปันผลในแต่ละปี จะคิดจากยอด 2 ส่วน คือ
1. คิดจากยอดหุ้นที่มี ณ วันที่ 1 มกราคม (2561) ของปีนั้นๆ เรียกว่า หุ้นต้นปี
2. คิดจากยอดหักในแต่ละเดือน จาก มค.- ธค. ในปีนั้นๆ เรียกว่า หุ้นระหว่างปี
สำหรับปันผลปี 2561 จ่ายในอัตรา 5.60%
สมมุติ วันที่ 1 มกราคม มีหุ้น 500,000 บาท หักเดือนละ 3,000 บาท
1.เงินปันผลต้นปี = 500,000 x 5.60% ได้ปันผล 28,000 บาท
2.เงินปันผลระหว่างปี คิดเป็นเดือนๆ ไป
          มค.  คิดจาก 3,000x (11/12)x 5.60%  =?
          กพ.  คิดจาก 3,000x (10/12)x 5.60%  =?
                      ....
          พย.   คิดจาก 3,000x (1/12)x 5.60%  =?
          ธค.    คิดจาก 3,000x (0/12)x 5.60%  =?
  ถ้าหักเดือนละ 3,000 บาท อัตรา 5.60% จะได้เงินปันผล จากเดือน มค.- ธค. จำนวน 924 บาท (วิธีการคิด ทาง สอ.นศ.ได้โพสต์ไว้แล้ว)
ร่วมแสดงความคิดเห็น
กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อตอบกระทู้
ทะเบียน: 

รหัสผ่าน: