การผิดนัดการส่งเงินงวดประจำเดือนต่อสหกรณ์ Posted: สมบูรณ์ ขวัญมาศ Date:2018-12-21 15:41:05 IP:1.10.220.171 ผมนายสมบูรณ์ ขวัญมาศ ยังไม่ได้รับเงินบำนาญตกเบิก  กระผมได้ยื่นหนังสือการผัดผ่อนการชำระเงินงวดไว้กับสหกรณณ์  แลัว 2 งวด  คือเดือน พฤศจิการยน  และธันวาคม  2561  หนังสือสหกรณ์ทวงเงินผมลงวันที่  11  ธันวาคม  2561 หมายความว่าอย่างไร หรือไม่ให้ผมผัดผ่อนใชไม่ มีหนังสือถึงผู้ค้ำของผมด้วย  ทำให้เกิดความเสียหาย เสียความเชื่อถือ สหกรณ์ต้องชี้แจ้งให้เข้าใจด้วย หรือเจ้าหน้าที่รับหนังสือแล้วพาไปโยนไหนครับ

          ผมอยากทราบคำชี้แจ้งภายใน 10  วัน  ถ้าเพิ่งเฉยผมต้องฟ้องเรียกค่าเสียหายครับ
ความคิดเห็นที่ 1 โดย :ผู้ดูแลระบบ  2018-12-27 14:27:30  IP:180.183.220.186 รบกวนอาจารย์โทรติดต่อเพื่อตรวจสอบข้อมูลก่อนนะคะ 075-356284, 075-320100 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อตอบกระทู้
ทะเบียน: 

รหัสผ่าน: