การส่งค่าหุ้น Posted: เกษม เกื้อกาญจน์ Date:2018-11-10 06:55:47 IP:125.24.121.150 ส่งค่าหุ้นงวดละ3000
จะหยุดส่งได้เมื่อไร?
กรณีไหนบ้าง ถึงจะหยุดส่งได้?
ความคิดเห็นที่ 1 โดย :ผู้ดูแลระบบ  2018-11-11 13:30:03  IP:180.183.222.105 สมาชิกที่หยุดส่งหุ้นได้จะต้องส่งหุ้นมาแล้วไม่น้อยกว่า 180 เดือน หรือมีหุ้นไม่น้อยกว่าสองแสนบาท ที่สำคัญคือไม่มีภาระหนี้สินต่อสหกรณ์ค่ะ
ร่วมแสดงความคิดเห็น
กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อตอบกระทู้
ทะเบียน: 

รหัสผ่าน: