สมาชิกสมทบ Posted: อดิศักดิ์ ปฐมปรีชากุล Date:2018-11-03 20:34:23 IP:125.24.143.131 น่าจะมีสมาชิกสมทบ ประเภทครอบครัวบ้างนะครับ
ความคิดเห็นที่ 1 โดย :ผู้ดูแลระบบ  2018-11-06 14:42:01  IP:180.183.220.161 ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะที่ดีค่ะ แต่ในทางปฏิบัติหากมีสมาชิกเพิ่ม ก็ต้องมีอีกหลายปัจจัยที่ต้องนำมาพิจารณาร่วมด้วย เพื่อให้เกิดผลดีที่สุด ยังไงรบกวนอาจารย์ทำหนังสือถึงสหกรณ์เป็นลายลักษณ์อักษร หรือบอกผู้แทนสมาชิกให้นำเสนอในที่ประชุมใหญ่เพื่อจะได้นำมาพิจารณาร่วมกันนะคะ สหกรณ์เป็นของเรา เราต้องช่วยกันพัฒนาค่ะ
ร่วมแสดงความคิดเห็น
กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อตอบกระทู้
ทะเบียน: 

รหัสผ่าน: