เกษียณอายุราชการ Posted: สุธรรม สุดจิตร Date:2018-09-19 12:43:11 IP:118.174.186.196 ผู้ที่เกษียณอายุราชการ ควรปฏิบัติอย่างไรในเรืองการชำระหนี้ต่อสหกรณ์ฯ  ขอคำแนะนำตามที่เขาปฏิบัติกันมาครับ
ความคิดเห็นที่ 1 โดย :ผู้ดูแลระบบ  2018-09-21 09:24:37  IP:180.183.221.169 ในปีนี้ ผู้ที่เกษียณอายุราชการจะชำระหนี้ผ่านกรมบัญชีกลางอัตโนมัติทุกคนเลยค่ะ
ในปีที่ผ่านๆมาจะต้องมาเขียนหนังสือยินยอมให้หัก แต่ในปีนี้จะหักอัตโนมัติเลยนะคะ อาจารย์แจ้งชื่อเข้าร่วมรับบำเหน็จหรือยังค่ะ??? วันที่ 6-7 ตุลาคม 2561 นี้ค่ะ เป็นสวัสดิการบำเหน็จสมาชิกที่สหกรณ์จัดสรรให้สมาชิกที่เกษียณค่ะ
ความคิดเห็นที่ 2 โดย :กิตติศักดิ์ ชูภักดี  2018-09-27 10:22:44  IP:171.6.234.240 แจ้งรายชื่อทางไปรษณีย์แล้วครับ
ความคิดเห็นที่ 3 โดย :จารุวรรณ เพ็ชร์รัตน์  2018-09-27 15:04:55  IP:203.159.215.132 ขอลดค่่าหุ้นรายเดือน
ความคิดเห็นที่ 4 โดย :สุธรรม สุดจิตร  2018-10-01 17:49:37  IP:171.6.232.233 แจ้งทางไลน์แล้วครับ แอดมินตอบรับแล้วครับ
ความคิดเห็นที่ 5 โดย :อัมพร แก้วสิน  2018-10-01 20:19:45  IP:125.26.103.122
ความคิดเห็นที่ 6 โดย :พงษ์ธวัช การะนัด  2018-12-12 17:52:37  IP:180.183.220.95 ผมบำนาญ มา3ปีแล้ว รายได้ลด จะขอหยุดส่งค่าหุ้น เนื่องจากมีหุ้นเกิน500,000
บาท ทำได้ไม่
ความคิดเห็นที่ 7 โดย :มัลลิกา วิเชียรมณี  2019-01-18 10:28:00  IP:182.232.21.78 เนื่องจากต้องย้ายกลับภูมิลำเนาเดิม ได้ยื่นใบลาออกในวันที่ 1 มกราคม 2562 พร้อมแนบสำเนาสมุดเงินฝากธ.กรุงไทย  ดังนั้นขอความกรุณาโอนค่าหุ้นและปันผลเฉลี่ยคืนตามเอกสารที่แนบด้วยค่ะ  ขอขอบพระคุณล่วงหน้ามา ณ ที่นี้ด้วย
ร่วมแสดงความคิดเห็น
กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อตอบกระทู้
ทะเบียน: 

รหัสผ่าน: