โครงการเงินฝากหนึ่งคนหนึ่งบัญชี Posted: บรรหาญ ณ นคร Date:2018-05-30 19:59:12 IP:171.6.234.23 สมาชิกจะเปิดบัญชีตามโครงการหนึ่งคนหนึ่งบัญชี อยากเรียนถามดังนี้
1. สมาขิกจะเปิดบัญชีใหม่โดยเอาเงินก้อนใหญ่จำนวนหนึ่งมาฝาก โดยไม่ต้องหักเงินฝากรายเดือนจะได้หรือไม่่ 
2. ถ้าได้ตามข้อ 1. ต้องการให้สหกรณ์โอนดอกเบี้ยเข้าบัญชีเงินฝากกรุงไทยของสมาชิก  หกเดือนต่อหนึ่งครั้ง จะได้หรือไม่
  ถ้าข้อ 1 ไม่ได้ ก็ไม่ต้องตอบข้อ 2 นะครับ
ความคิดเห็นที่ 1 โดย :กัญญา ณ นคร  2018-05-30 21:09:04  IP:171.6.234.23 ถ้าคำถามสองข้อนี้ผ่านได้ คงเป็นการระดมเงินฝากจากสมาชิกได้มากค่ะ โดยเฉพาะสมาชิกที่เป็นข้าราชการบำนาญ เพราะเขาดำรงชีพด้วยเงินเก็บ
ความคิดเห็นที่ 2 โดย :ผู้ดูแลระบบ  2018-05-31 09:13:13  IP:180.183.217.70 โครงการหนึ่งคนหนึ่งบัญชี จะเป็นการฝากโดยหักพร้อมใบเสร็จทุกเดือน
หากอาจารย์ต้องการนำเงินก้อนใหญ่มาฝากโดยไม่ต้องหักผ่านรายเดือน 
ขอแนะนำให้สมาชิกเปิดบัญชีออมทรัพย์พิเศษ ซึ่งจะได้ดอกเบี้ยอยู่ที่ 3.5% 
โดยฝากครั้งแรกไม่น้อยกว่า 50,000 บาท และครั้งต่อๆไปไม่น้อยกว่า 30,000 บาท คะ 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อตอบกระทู้
ทะเบียน: 

รหัสผ่าน: